Bây giờ ta có thể giải nén file cài đặt Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package.zip vào thư mục (ví dụ joomla25) tạo trong htdocs của xampp.

Phần cài đặt website Joomla! sẽ có thể được thực hiện rất nhanh dựa vào tiện ích Joomla! web installer chỉ với một vài click chuột. Mở một trình duyệt web trên máy tính và gõ vào địa chỉ  http://localhost/joomla25, trang web Joomla! Installation sẽ xuất hiện và ta có thể cài đặt Joomla! với 7 bước:

Bước 1: Choose Language (chọn ngôn ngữ)

Choose Language là bước đầu tiên trong tổng số 7 bước cài đặt. Ở đây, ta chỉ cần chọn một ngôn ngữ phù hợp và click Next để tiếp tục.

Bước 2: Pre-Installation Check (kiểm tra trước cài đặt)

Tiếp theo, ta sẽ thấy trang Pre-Installation check. Bước này sẽ để bạn kiểm tra xem server trên máy tính có đủ điều kiện để cài đặt Joomla! không.

Bước 3: Licence (bản quyền)

Bất cứ một phần mềm nào đều có các điều kiện kèm theo. Joomla! dùng bản quyền GNU/GPL, version 2.0. Sau khi đọc xong bản quyền này, click Next.

Bước 4: Database Configuration (cấu hình cơ sở dữ liệu)

Tại bước 4, Database Configuration, các tham số về cơ sở dữ liệu sẽ được yêu cầu. User này là một MySQL administrator và có thể làm mọi thứ trong hệ thống MySQL.

Các tham số có thể được nhập như mẫu dưới đây:

Host Name: localhost

User Name: root

Password: để trống

Bước 5: FTP Configuration (cấu hình FTP)

FTP là một giao thức truyền file có thể được sử dụng để upload và quản lí các file trong Joomla!. Tuy nhiên, chức năng này là không cần thiết nếu Joomla! được cài đặt tại máy tính các nhân với XAMPP. Nhưng nếu Joomla được cài đặt trên một server từ một nhà cung cấp, thì ta sẽ có thể nhập vào các dữ liệu mà nhà cung cấp đó gửi cho tại phần cấu hình FTP này. Có thể click Next để bỏ qua bước này.

Bước 6: Configuration (cấu hình)

Giai đoạn cấu hình chính này được chia làm 3 phần. Tại phần đầu tiên, ta phải nhập vào tên của website. Tên này sẽ xuất hiện ở phần tiêu đề của trình duyệt khi có khách ghé thăm website này. Tên của website còn xuất hiện ở những nơi khác nữa, ví dụ như trong các email xác nhận được gửi cho các thành viên đăng kí. Ở ví dụ này, ta sẽ chọn tên cho website làjoomla25. Ở phần thứ hai, ta sẽ phải nhập vào địa chỉ email và password của người quản trị website.

Trong phần thứ ba,  ta sẽ xác nhận các kiểu dữ liệu sẽ được cài đặt cùng với Joomla!.

The Install Default Sample Data được chọn bởi mặc định. Trong trường hợp cài đặt này, ta sẽ click vào nút Install Sample Data. Chương trình cài đặt sẽ load dữ liệu mẫu của Joomla vào MySQL server.

Bước 7: Completion (hoàn thành)

Tới được bước thứ 7 – bước cài đặt cuối cùng có nghĩa là ta đã cài đặt thành công một website sử dụng Joomla!. Tại bước này, có một dòng in đậm yêu cầu ta phải xóa thư mụcinstallation. Và Joomla! sẽ không thể hoàn thành cài đặt nếu thiếu bước này. ClickRemove installation folder để tiếp tục.

Tới bước này, một file tên là configuration.php cũng sẽ được tạo ra tại thư mục cài đặt. Nếu ta muốn thực hiện lại quá trình cài đặt, ta phải xóa file này đi trước khi xóa thư mụcinstallation. Sau đó, nếu ta gọi lại địa chỉ URL bao gồm các file cài đặt của Joomla! thì quá trình cài đặt sẽ được bắt đầu lại từ đầu.Tên của người quản trị website ban đầu luôn làadmin. Và password chính là phần ta đã nhập ở bước 6.

Quá trình cài đặt một Joomla! site đến giờ đã hoàn tất và ta có thể chọn một trong 2 nútSite(để xem trang chủ) và Admin(giao diện người quản trị).  Nếu thư mục installation chưa được xóa, thì có một lời nhắc từ phía Joomla! trước khi có thể thấy được trang web.

 
Sưu tầm